Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen våren 2019

Prov för revisorsexamen våren 2019 kommer att hållas den 23 maj-24 maj 2019 och det kommer att hållas i Kista, Stockholm. Provet kommer att pågå mellan kl. 9.30 och kl. 15.30 båda dagarna. Sista ansökningsdagen för provet våren 2019 är den 25 februari 2019.

Prov för revisorsexamen hösten 2019

Prov för revisorsexamen hösten 2019 kommer att hållas den
28 november-29 november 2019 och det kommer att hållas i Kista, Stockholm. Provet kommer att pågå mellan kl. 9.30 och kl. 15.30 båda dagarna. Sista ansökningsdatum för höstens prov är den 5 september 2019.

Provtillfällen

Prov för revisorsexamen ges minst en gång om året men vanligtvis ges det två gånger per år. Det första provtillfället är i maj/juni och det andra är i november/december. Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Provet är skriftligt och pågår under två dagar, provtiden är sex timmar varje dag. Vanligtvis sker provet i Stockholm. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas administrationsavgiften och examinationsavgiften.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara RI tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. För att din ansökan ska kunna granskas måste du betala en administrationsavgift om 5 000 kronor. Avgiften ska betalas till RI i samband med att ansökan skickas in. Ansökan kan skickas med brev eller e-post.

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få ett inbetalningskort om 20 000 kronor för examensavgiften. Den sistnämnda avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl, däremot kan inte administrationsavgiften om 5 000 kronor återbetalas. Det går heller inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Genom att använda länken öppnas ansökningsblanketten för att skriva prov för revisorsexamen i detta fönster.