There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hjälpmedel vid prov samt användande av Revisorsinspektionens USB-minnen - Revisorsinspektionen

Hjälpmedel vid prov samt användande av Revisorsinspektionens USB-minnen

På provet för revisorsexamen är det inte tillåtet att ha kontakt med utomstående. Det innebär att det inte är tillåtet att använda sig av uppkoppling till Internet för att t ex söka i källor online. Det är heller inte tillåtet att skicka eller ta emot e-post.

Revisorsinspektionens USB-minnen

Om du väljer att använda dator för att skriva ditt prov måste du lämna in provsvaren på ett USB-minne. USB-minnet hämtar du i provlokalen när du anmäler dig vid provtillfället. USB-minnena är märkta med ditt tentandnummer och du får ett minne per dag. På USB-minnet finns en mall som du gärna får använda till att skriva dina svar i. Svaren sparar du lämpligvis i pdf-format.