Hjälpmedel vid prov samt användande av Revisorsinspektionens USB-minnen

På provet för revisorsexamen är det inte tillåtet att ha kontakt med utomstående. Det innebär att det inte är tillåtet att använda sig av uppkoppling till Internet för att t ex söka i källor online. Det är heller inte tillåtet att skicka eller ta emot e-post.

Revisorsinspektionens USB-minnen

Om du väljer att använda dator för att skriva ditt prov måste du lämna in provsvaren på ett USB-minne. USB-minnet hämtar du i provlokalen när du anmäler dig vid provtillfället. USB-minnena är märkta med ditt tentandnummer och du får ett minne per dag. På USB-minnet finns en mall som du gärna får använda till att skriva dina svar i. Oavsett om du använder mallen eller skapar en egen fil så ska du skrivskydda den med ett eget lösenord. På så sätt kan ingen utom du redigera det du skrivit, dock är det möjligt för Revisorsinspektionen att kopiera och flytta filen. Hur du skrivskyddar filen beror på vilket program och vilken version du använder. Kontrollera ditt ordbehandlingsprogram och prova hur du skrivskyddar filer.