Hjälpmedel vid prov samt användande av Revisorsinspektionens USB-minnen

På provet för revisorsexamen är det inte tillåtet att ha kontakt med utomstående. Det innebär att det inte är tillåtet att använda sig av uppkoppling till Internet för att t ex söka i källor online. Det är heller inte tillåtet att skicka eller ta emot e-post.

Revisorsinspektionens USB-minnen

Om du väljer att använda dator för att skriva ditt prov måste du lämna in provsvaren på ett USB-minne. USB-minnet hämtar du i provlokalen när du anmäler dig vid provtillfället. USB-minnena är märkta med ditt tentandnummer och du får ett minne per dag. På USB-minnet finns en mall som du gärna får använda till att skriva dina svar i. Svaren sparar du lämpligvis i pdf-format.