Så går provet till

Innan dagarna för provet bör du
- läsa igenom all information på denna sida,
- prova ladda ned filer från sidan för provmaterial, och
- prova använda sidan för inlämning av provsvar, gärna med ett flertal filer av olika slag.

Provlokalen är tillgänglig från kl. 08.15 och när du kommer till lokalen ska du registrera dig och visa legitimation.

Provmaterial, såsom mallar och tabeller, kommer att tillgängliggöras digitalt cirka kl. 09.00. Det kommer skickas med e-post till varje provdeltagare och samtidigt publiceras för nedladddning på följande sida: 

www.revisorsinspektionen.se/provmaterial

Provet med bilagor delas ut i pappersform innan skrivtiden startar och du får öppna det när vi säger till.

Skrivtiden börjar kl. 09.30 och pågår i sex timmar.

Under skrivtiden är det förbjudet att ha kontakt med utomstående. Det innebär att det är förbjudet att använda sig av uppkoppling till Internet för att t ex söka i källor online. Det är också förbjudet att skicka eller ta emot e-post. Det är tillåtet att använda program, filer och material som finns på datorn utan uppkoppling.

När skrivtiden har slutat kan du i lugn och ro spara ned filer och lämna in ditt provsvar via följande formulär:

www.revisorsinspektionen.se/provsvar

Varje filnamn ska inledas med ditt för- och efternamn. Rättningen sker anonymt och du ska därför inte skriva ditt namn i själva svaren.

Resultat kommer preliminärt att meddelas den 1 februari 2023.