Förteckning över godkända utbildningsplaner

Här hittar du en förteckning över de utbildningsplaner från revisionsföretag som Revisorsinspektionen har beslutat att godkända.

Revisionsföretag

Versionsnummer

Beslutsdatum

Ernst & Young AB

2018:01

2018-12-14

PwC

2019 v.1

2019-04-05

Grant Thornton Sweden AB

2019 v 1

2019-04-26

Nodum Revision AB

2019.1

2019-05-27

BDO AB

Version 1.0.1

2019-06-17

KPMG AB

2019:1

2019-06-25

Hummelkläppen i Stockholm AB

Version 2019:1

2019-09-13

WeAudit Sweden AB

Version 2019.1

2019-10-30

RSM Stockholm AB

Version 2019.1

2019-10-30

RSM Göteborg KB

Version 2019.1

2019-11-05

HGM Revision AB

Version 2019.1

2019-12-17

ABC Revision AB

Version 2019.1

2019-12-19