Förteckning över godkända utbildningsplaner

Här hittar du en fullständig förteckning över de utbildningsplaner som är godkända av RI.

Revisionsföretag     Versionsnummer    RI:s beslutsdatum
         
Ernst & Young AB   2018:01   2018-12-14