Förteckning över godkända utbildningsplaner

Här hittar du en förteckning över de utbildningsplaner från revisionsföretag som Revisorsinspektionen har beslutat att godkända.

Revisionsföretag

Versionsnummer

Beslutsdatum

Ernst & Young AB

2018:01

2018-12-14

PwC

2019 v.1

2019-04-05

Grant Thornton Sweden AB

2019 v 1

2019-04-26