Nya utbildningskrav

På den här sidan hittar du information om utbildningskraven för blivande auktoriserade revisorer.

Från och med 2018 består utbildningen av nedan beskrivna delar. Den teoretiska utbildningen består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne, dels av studier inom tio obligatoriska ämnesområden enligt 2 § RIFS 2018:1. De obligatoriska ämnesområdena får studeras utanför kandidatexamen och får också studeras integrerade i andra ämnen.

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen hittar du här.

Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över revisorernas utbildningssystem