There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nya utbildningskrav - Revisorsinspektionen

Nya utbildningskrav

På den här sidan hittar du information om utbildningskraven för blivande auktoriserade revisorer.

Från och med 2018 består utbildningen av nedan beskrivna delar. Den teoretiska utbildningen består dels av en kandidatexamen i valfritt ämne, dels av studier inom tio obligatoriska ämnesområden enligt 2 § RIFS 2018:1. De obligatoriska ämnesområdena får studeras utanför kandidatexamen och får också studeras integrerade i andra ämnen.

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen hittar du här.