Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över revisorernas utbildningssystem

1. Teoretisk utbildning

1a. Kandidatexamen.

1b. Ämnesområdena 1-5 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen ska ha studerats med godkänt resultat vid universitet eller högskola.

1c. Ämnesområdena 6-10 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola. Utbildning vid revisionsföretag ska följa en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen.

2. Praktisk utbildning

2a. Treårigt utbildningsprogram vid revisionsföretag.

3. Revisorsexamen

3a. För att få skriva provet krävs teoretisk och praktisk utbildning under sammanlagt minst sex år.

3b. För godkänt resultat krävs minst 60 % rätt på provet.

3c. Vid provet prövas kunskaper i ämnesområdena 1-10 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen.

3d. Vid provet prövas även kunskaper i ämnesområdena 1-9 enligt 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen i den mån de är relevanta för revisionsverksamhet.

4. Auktorisation

4a. Prövning av ansökan sker utifrån 4 § revisorslagen.