Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över revisorernas utbildningssystem

Sektion 1: Teoretisk utbildning

1a. Kandidatexamen.

1b. Ämnesområdena 1-5 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen ska ha studerats med godkänt resultat vid universitet eller högskola.

1c. Ämnesområdena 6-10 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola. Utbildning vid revisionsföretag ska följa en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen.

Sektion 2: Praktisk utbildning

2a. Treårigt utbildningsprogram vid revisionsföretag.

Sektion 3: Revisorsexamen

3a. För att få skriva provet krävs teoretisk och praktisk utbildning under sammanlagt minst sex år.

3b. För godkänt resultat krävs minst 60 % rätt på provet.

3c. Vid provet prövas kunskaper i ämnesområdena 1-10 enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen.

3d. Vid provet prövas även kunskaper i ämnesområdena 1-9 enligt 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter om revisorsexamen i den mån de är relevanta för revisionsverksamhet.

Sektion 4: Auktorisation

4a. Prövning av ansökan sker utifrån 4 § revisorslagen.