Ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Revisorsinspektionen kommer under första halvåret 2020 att lansera denna e-tjänst. Använd tills vidare våra blanketter.