Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Revisorsinspektionen kommer under hösten 2020 eller våren 2021 att lansera denna e-tjänst. Använd tills vidare våra blanketter.