Ansökan om auktorisation

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till:

  • din arbetsgivares organisationsnummer, kontaktuppgifter och webbadress.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • ditt skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.
  • intyg om att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, som är undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor. Låt en auktoriserad/godkänd revisor på din arbetsplas fylla i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.

Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor så behöver du också:

  • tjänstgöringsintyg från anställningar som avslutats under den senaste femårsperioden, även sådana som inte avser revision. Detta behövs oavsett hur lång tid du har varit borta från yrket.
  • redogörelse över utbildning och erfarenhet, om auktorisationen eller godkännandet upphörde för mer än fem år sedan. Fyll i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.

Starta e-tjänsten Ansökan om auktorisation