Ansökan om undantag (dispenser), bolag

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis. Registreringsbeviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

Starta e-tjänsten Ansökan om undantag (dispenser), bolag