Begäran om upphävande av registrering

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis.

Starta e-tjänsten Begäran om upphävande av registrering