Anmälan om byte av arbetsgivare

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här
  • din nya arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • eventuella bilagor (se nedan)

Om din nya arbetsgivare är ett registrerat revisionsbolag behöver du inte bifoga några bilagor.

Om din nya arbetsgivare inte är ett registrerat revisionsbolag gäller nedanstående.

Ifall arbetsgivaren redan har anställda auktoriserade/godkända revisorer räcker det normalt med att du bifogar en kopia av ett försäkringsbevis som visar att du omfattas av en ansvarsförsäkring för revisorer med villkor som Revisorsinspektionen kan godta.

Ifall du har startat ny revisionsverksamhet eller om din nya arbetsgivare inte har auktoriserade/godkända revisorer sedan tidigare ska du bifoga:

  • Kopior av aktuella registreringsbevis för samtliga bolag i ägarstrukturen. Registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla och hämtade från Bolagsverket. Utdrag från näringslivsregistret eller t.ex. Infotorg räcker inte.
  • Ägaruppgifter för samtliga bolag i ägarstrukturen/koncernen, företrädesvis i form av ett grafiskt schema.
  • En kopia av ett försäkringsbevis som visar att du omfattas av en ansvarsförsäkring för revisorer med villkor som Revisorsinspektionen kan godta.

 Starta e-tjänsten Anmälan om byte av arbetsgivare