Ansökan om fortsatt auktorisation

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till:

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation eller här.
  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • uppgifter om ditt försäkringsbolag, om du har bytt försäkring.
  • uppgifter om din arbetsgivares webbadress, om den har ändrats.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • underlag för fortbildning. Härmed avses handlingar från utbildningsanordnare. Handlingarna ska visa att minst 100 timmar verifierbar fortbildning har genomförts med godkänt resultat under de fem år som föregår ansökan. Handlingarna ska också ange vilka ämnesområden som omfattas av den verifierbara fortbildningen.
  • ditt skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.

Starta e-tjänsten Ansökan om fortsatt auktorisation