Ansökan om undantag (dispenser), revisorer

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här.

Starta e-tjänsten Ansökan om undantag (dispenser), revisorer