Revisorsinspektionen söker revisorer

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Är du kvalificerad revisor och vill driva frågor om revisionskvalitet och revisorsbranschens utveckling? Då är det dig vi söker.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling, ett aktivt deltagande i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling och stora möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom revisorsbranschen. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kollegial gemenskap. Som medarbetare på Revisorsinspektionen behåller du din auktorisation.

I vår riskbaserade tillsyn utreder du i samarbete med våra jurister ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Du medverkar i de särskilda kvali­tetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar vi i team. Vi bedriver också tematillsyn som en viktig del i den förebyggande tillsynen. Syftet med tematillsynen är att identifiera och lyfta gemensamma utmaningar inom branschen.  

Myndigheten jobbar nu med särskilt fokus på frågor rörande kompetenskrav och revisorsexamen, digitalisering och automatisering, granskning av hållbarhet, de mindre revisionsföretagens utmaningar samt penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dessa frågor är sådana som du i egenskap av revisor kan komma att involveras i.  I ditt arbete kan också ingå att företräda Revisors­inspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Kvalifikationer och egenskaper

Du har följande bakgrund:

 • Akademisk examen inom ekonomi.
 • Flerårig erfarenhet som auktoriserad eller godkänd revisor, eller motsvarande erfarenhet som revisor inom offentlig sektor.
 • Bred kunskap om god revisors- och revisionssed.
 • Kunskap om revisionsmetodik, internationellt vedertagna normer och standarder.
 • Goda insikter i utformning och tillämpning av regler inom redovisningsområdet och du är uppdaterad om regelverk och praxis som styr revisionsutövningen.

Du har följande egenskaper:

 • Arbetar strukturerat och självständigt när arbetsuppgifterna så kräver.
 • Är strategisk i ditt arbete och kan se komplexa helheter och samband.
 • Är drivande, initiativrik och ansvarstagande i arbetet och på arbetsplatsen.
 • Agerar med gott omdöme och hög integritet.
 • Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
 • Tycker om att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbetsklimat.

Mer om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vårt kontor ligger på en central adress i Stockholm (Karlavägen 104) och varje medarbetare har eget rum. Vi har avtal om flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans.

Vi erbjuder dig förmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, regelbundna hälsokontroller och goda semesterförmåner.

Om Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vi utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag. Vi examinerar och auktoriserar revisorer. Vårt uppdrag är bl.a. att säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt i sätt i Sverige samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet. Revisorsinspektionen har också ett internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

Myndigheten har för närvarande 21 anställda. De flesta är auktoriserade revisorer eller jurister.

För mer information om Revisorsinspektionens verksamhet, vänligen besök www.revisorsinspektionen.se.

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 5 september till ri@revisorsinspektionen.se. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.

Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor,

anna-karin.bruskronnqvist@revisorsinspektionen.se

tel. 08-738 46 39

Christina Strömbäck, administrativ chef,

christina.stromback@revisorsinspektionen.se

tel. 08-738 46 24

Fredrik Bengtsson, jurist och facklig representant för Akavia, tel. 08-738 46 87

 

Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag.