Arbeta som revisor

Som kvalificerad revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet och då främst genom att utreda tillsynsärenden.

Tillsammans med jurister handlägger du som revisor självständigt tillsynsärenden för avgörande i Tillsynsnämnden.

Du arbetar även med tematillsyn samt kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa genomförs hos de revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse och även där arbetar vi i team.

Vi arbetar i en professionell och stimulerande miljö där olika professioner samarbetar och där det finns goda möjligheter till dels personlig utveckling och dels möjlighet att aktivt delta i Revisorinspektionens verksamhetsutveckling. I arbetet som revisor på Revisorsinspektionen ingår att företräda myndigheten utåt mot branschen och i internationella sammanhang samt i myndighetens proaktiva utvecklingsarbete av professionen.