Arbeta som revisor

Som kvalificerad revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet och då främst genom att utreda disciplinärenden.

Tillsammans med jurister handlägger du som revisor självständigt disciplinärenden för avgörande i Tillsynsnämnden.

En del av tiden ägnas också åt särskilda kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa genomförs hos de revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse och även där arbetar vi i team.

Vi arbetar i en professionell och stimulerande miljö där olika professioner samarbetar och där det finns goda möjligheter till dels personlig utveckling och dels möjlighet att aktivt delta i RI:s verksamhetsutveckling. I arbetet som revisor på RI ingår att företräda RI utåt mot branschen och i internationella sammanhang samt i myndighetens proaktiva utvecklingsarbete av professionen.