Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Arbeta som revisor

Som kvalificerad revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet och då främst genom att utreda tillsynsärenden.

Tillsammans med jurister handlägger du som revisor självständigt tillsynsärenden för avgörande i Tillsynsnämnden.

Du arbetar även med tematillsyn samt kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Dessa genomförs hos de revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse och även där arbetar vi i team.

Vi arbetar i en professionell och stimulerande miljö där olika professioner samarbetar och där det finns goda möjligheter till dels personlig utveckling och dels möjlighet att aktivt delta i Revisorinspektionens verksamhetsutveckling. I arbetet som revisor på Revisorsinspektionen ingår att företräda myndigheten utåt mot branschen och i internationella sammanhang samt i myndighetens proaktiva utvecklingsarbete av professionen.