Vi söker revisorer

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Är du kvalificerad revisor och vill driva frågor om revisionskvalitet och revisorsbranschens utveckling? Då är det dig vi söker.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling, ett aktivt deltagande i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling och stora möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom revisorsbranschen. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kollegial gemenskap. Som medarbetare på Revisorsinspektionen behåller du även din auktorisation.

I vår riskbaserade tillsyn utreder du i samarbete med våra jurister sådana ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Vidare medverkar du i de särskilda kvali­tetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar vi i team. Därutöver bedriver vi tematillsyn som är en viktig del i den förebyggande tillsynen. Syftet där är att identifiera och lyfta gemensamma utmaningar inom branschen.  

Myndigheten jobbar nu med särskilt fokus på frågor rörande kompetenskrav och revisorsexamen, digitalisering och automatisering, granskning av hållbarhet, de mindre revisionsföretagens utmaningar samt penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dessa frågor är sådana som du i egenskap av revisor kan komma att involveras i.  I ditt arbete kan också ingå att företräda Revisors­inspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Kvalifikationer och egenskaper

Du har följande bakgrund:

 • Akademisk examen inom ekonomi.
 • Flerårig erfarenhet som auktoriserad eller godkänd revisor, eller motsvarande erfarenhet som revisor inom offentlig sektor.
 • Bred kunskap om god revisors- och revisionssed.
 • Kunskap om revisionsmetodik, internationellt vedertagna normer och standarder.
 • Goda insikter i utformning och tillämpning av regler inom redovisningsområdet liksom att du är uppdaterad kring regelverk och praxis som styr revisionsutövningen.

Du har gärna följande egenskaper:

 • Arbetar strukturerat och självständigt när arbetsuppgifterna så kräver.
 • Är strategisk i ditt arbete och kan se komplexa helheter och samband.
 • Är drivande, initiativrik och ansvarstagande i arbetet och på arbetsplatsen.
 • Agerar med gott omdöme och hög integritet.
 • Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
 • Tycker om att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbetsklimat.

Mer om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider och möjlighet att delvis arbeta på distans. Varje medarbetare har eget rum och kontoret är placerat centralt i Stockholm (Karlavägen 104).

Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, regelbundna hälsokontroller och goda semesterförmåner.

Om Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vi utövar tillsyn över kvalificerade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Vi examinerar och auktoriserar också revisorer. Vårt uppdrag är bl.a. att säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt i sätt i Sverige samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet. Revisorsinspektionen har även ett internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

Myndigheten har för närvarande 21 anställda. De flesta är auktoriserade revisorer eller jurister.

För mer information om Revisorsinspektionens verksamhet, vänligen besök www.revisorsinspektionen.se.

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan (dnr 2022-841) senast 28 juni till ri@revisorsinspektionen.se. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.

Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor, tel. 08-738 46 39
Kristina Rasmusson, administrativ chef, tel. 08-738 46 31
Fredrik Bengtsson, jurist och facklig representant för Akavia, tel. 08-738 46 87

Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag.