Ansökningshandläggare

Revisorsinspektionen söker visstidsanställd som främst arbetar med auktorisationsärenden.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vi utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag och examinerar och auktoriserar revisorer. Vi ska säkerställa att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav. Revisorsinspektionen har även ett internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

Revisorsinspektionen har 23 anställda. Våra två handläggare inom auktorisation kommer under första halvåret 2020 arbeta i ett digitaliseringsprojekt och behöver avlastning i sitt arbete. Vi behöver därför rekrytera en handläggare för arbete med ansökningar från de som vill bli auktoriserade revisorer och med ansökningar från de som vill förnya sin auktorisation.

Arbetsuppgifterna består i att granska ansökningshandlingar och fatta beslut i ärendena. Övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd kan tillkomma.

Dina kvalifikationer: Högskoleutbildning.

Dina egenskaper: Hög integritet och ett strukturerat arbetssätt. God förmåga att kommunicera i tal och skrift och ett gott omdöme. Du ska snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

Tjänsten är placerad på avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd och är en visstidsanställning på heltid under 4–6 månader (första halvåret 2020). Tillträdesdatum är snarast möjligt, enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020. Skicka din ansökan till ri@revisorsinspektionen.se

Kontaktperson: administrativ chef Kristina Rasmusson, 08-738 46 31, kristina.rasmusson@revisorsinspektionen.se