Medarbetare

På Revisorsinspektionen arbetar jurister, revisorer och administrativ personal.

Enskilda medarbetare kontaktar du via e-post enligt mallen: fornamn.efternamn@revisorsinspektionen.se

Juristavdelningen

Anders Ahlgren, chefsjurist

08-738 46 37

Fredrik Bengtsson, jurist

08-738 46 87

Claudia David Toronjo, jurist

08-738 46 50

Tobias Fredriksson, jurist
08-738 46 46

Philip Lagerling, jurist

08-738 46 79

Jessica Otterstål, jurist

08-738 46 12

Revisorsavdelningen

Sören Bergner, revisor

08-738 46 69

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, revisor

08-738 46 39

Mathias Byström, revisor

08-738 46 84

Kerstin Ceder, revisor

08-738 46 29

Maria Hynning, revisor

08-738 46 73

Henrik Jonsson, revisor

08-738 46 71

Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor

08-738 46 75

Outi Sjölund, revisor

08-738 46 36

Auktorisation och godkännade

David Gripenhjärta, jurist

08-738 46 72

Ulf Westergren, handläggare och IT-ansvarig

08-738 46 74

Examination, prov och utbildning

Christer Petersson, handläggare, fil. doktor

08-738 46 78

Administrativa avdelningen

Susanne Lindstedt, ekonomihandläggare

08-738 46 81

Karl-Arne Pålmo, huvudregistrator

08-738 46 94

Kristina Rasmusson, administrativ chef

08-738 46 31

Berit Wallster Seifors, personalhandläggare

08-738 46 83

Ulf Westergren, handläggare och IT-ansvarig

08-738 46 74

Peter Wattman, arkivarie

08-738 46 89