Medarbetare

På Revisorsinspektionen arbetar jurister, revisorer och administrativ personal.

Enskilda medarbetare kontaktar du via e-post enligt mallen: fornamn.efternamn@revisorsinspektionen.se

Juristavdelningen

Anders Ahlgren, chefsjurist

08-738 46 37

Claudia David Toronjo, jurist

08-738 46 50

Ester Muwanga, jurist

08-738 46 34

Fredrik Bengtsson, jurist

08-738 46 87

Jessica Otterstål, jurist

08-738 46 12

Philip Lagerling, jurist

08-738 46 79

Tobias Fredriksson, jurist

08-738 46 46

Revisorsavdelningen

Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor

08-738 46 75

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, revisor

08-738 46 39

Elizabeth Løchting, revisor

08-738 46 33

Henrik Jonsson, revisor

08-738 46 71

Kerstin Ceder, revisor

08-738 46 29

Maria Hynning, revisor

08-738 46 73

Mathias Byström, revisor

08-738 46 84

Patrik Israelsson, revisor

08-738 46 27

Sören Bergner, revisor

08-738 46 69

Avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd

Kristina Rasmusson, administrativ chef

08-738 46 31

 

Registratur och arkiv

Karl-Arne Pålmo, huvudregistrator

08-738 46 94

 

Avgifter

Susanne Lindstedt, ekonomihandläggare

08-738 46 81

 

Examination, prov och utbildning

Christer Petersson, handläggare, fil. doktor

08-738 46 78

 

Auktorisation, godkännande och registrering

Apolonia Örmä har slutat, hänvisning till David Gripenhjärta.

 

David Gripenhjärta, jurist

08-738 46 72

Ulf Westergren, handläggare och IT-ansvarig

08-738 46 74