Om RI:s webbplats

RI:s webbplats riktar sig till både revisorer och allmänheten. Webbplatsen innehåller bland annat information om vår organisation och verksamhet samt offentliga dokument.