Allmän handling och offentlighet

RI är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till RI blir en allmän handling. Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga.