Ernst & Young AB

REVISIONSBOLAG

Ernst & Young AB

B005751

556053-5873

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

KONTAKTPERSON

Carina Marcus

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE:

Jesper Almström, ej ar/gr


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Gunilla Andersson, Ernst & Young AB, Box 362, 701 47 ÖREBRO

Rolf Hertz, ej ar/gr (arbetstagarrepresentant)

Ar Charlotte Holmstrand, Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 STOCKHOLM

Ar Åsa Elisabet Lundvall, Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 STOCKHOLM

Ar Carl Svensson, Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 UPPSALA


ÄGARFÖRTECKNING:

Ernst & Young Sweden AB, 556235-4539

REGISTRERAT I TREDJELAND/REGISTERMYNDIGHET
USA/Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) KANADA/Canadian Public Accountability Board