Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Amanda Rundqvist

person
person REVISOR

Amanda Rundqvist

P202781

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Box 89

701 41 ÖREBRO

Örebro län

010-213 18 00

www.pwc.com/se