Åsa Löfqvist

person
person REVISOR

Åsa Löfqvist

P092574

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Box 33

401 20 GÖTEBORG

Västra Götalands län

075-246 43 00

www.deloitte.se

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

075-246 20 00

www.deloitte.se