Tjänsten Sök praxis fungerar för närvarande inte normalt. Felsökning pågår.

Eva-Britt Nilsson

person
person REVISOR

Eva-Britt Nilsson

P085658

Godkänd

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ekonomigruppen på Södermalm AB

556417-6120

Drakenbergsgatan 47

117 41 STOCKHOLM

Stockholms län

08-720 99 90

www.ekonomigruppen.se