Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Helena Katarina Holmqvist

person
person REVISOR

Helena Katarina Holmqvist

P200743

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Riksrevisionen

202100-5422

Nybrogatan 55

114 90 STOCKHOLM

Stockholms län

08-517 140 00

www.riksrevisionen.se