Kristofer Håkansson

person
person REVISOR

Kristofer Håkansson

P201711

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

RSM Göteborg KB

969667-7658

Bohusgatan 15

411 39 GÖTEBORG

Västra Götalands län

031-719 17 00

www.rsm.se