Ulrika Backenskiöld

person
person REVISOR

Ulrika Backenskiöld

P090319

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Baker Tilly MLT KB

916550-5588

Skeppsgatan 9

211 11 MALMÖ

Skåne län

040-661 20 50

www.bakertillymlt.se

office
office HUVUDKONTOR

Baker Tilly Sverige AB

Agnebergsgatan 2

451 30 UDDEVALLA

Västra Götalands län

Sverige

0522-665502

www.bakertilly.se