OH Revision AB

REVISIONSBOLAG

OH Revision AB

B202489

556859-5473

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Tegnérgatan 37

111 61 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

0722 99 12 51

KONTAKTPERSON

Olle Henrik Hillbom

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT

Ar Olle Hillbom, Reg nr: P200171, Skanegatan 79, 116 35 STOCKHOLM


STYRELSESUPPLEANT

Ar Erik Agreup, Reg nr: P201059, Ågerup Revision AB, Tegnérgatan 37, 2 tr, 111 61 STOCKHOLM