Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Per Svensson

person
person REVISOR

Per Svensson

P201190

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Båtgatan 3

572 33 OSKARSHAMN

Kalmar län

075-246 35 60

www.deloitte.se

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se