Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Sara Höög

person
person REVISOR

Sara Höög

P201898

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se