Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Erik Sune Johansson

person
person REVISOR

Erik Sune Johansson

P085470

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Sune Johanssons Revisionsbyrå AB

556363-0507

Box 28

747 21 ALUNDA

Uppsala län

0705 84 18 12