Revisorsexamen

Revisorsinspektionen får ofta frågor om vad för teoretisk och praktisk utbildning som krävs för att avlägga prov för revisorsexamen. Nedan görs ett försök att besvara dessa frågor. Mer information om revisorsexamen hittar du på den här sidan.

 • Ja, JÖK eller motsvarande översiktskurs utgör normalt de första poängen i handelsrätten.

 • Antalet poäng räcker. Men studierna efter den inledande översiktskursen ska omfatta associationsrätt samt lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Om studierna efter översiktskursen inte omfattat samtliga nämnda områden måste du läsa in det som saknas. Du måste alltså i så fall läsa mer än föreskrivna 30 hp minimipoäng.

 • Ett grundläggande krav (enligt revisorsförordningen) för den teoretiska utbildningen är att ha en kandidatexamen. Om du har en utländsk examen kan du vända dig till UHR (Universitets- och Högskolerådet). Den myndigheten kan då i ett yttrande bedöma huruvida din examen motsvarar en svensk kandidatexamen.

  Förutom kandidatexamen krävs (enligt Revisorsinspektionens föreskrifter) att du inom ramen för din examen eller vid kompletterande studier har studerat ett flertal särskilt angivna ämnesområden med godkänt resultat. Samtliga dessa ämnesområden ska ha studerats i en stat inom EES*. Det sistnämnda gäller även om du har en utländsk examen som anses motsvara en svensk kandidatexamen.

  *Observera dock att detta geografiska krav inte gäller om äldre föreskrifter tillämpas.

 • Ja, under förutsättning att din utbildning uppfyller alla övriga krav.

 • Utbildningsplanen avser den teoretiska utbilningen. Utbildningsprogrammet avser den praktiska utbildningen.

 • Den praktiska utbildningen ska pågå i minst tre år. Tiden räknas från att det du påbörjat din praktiska utbildning till den dagen du ska skriva prov. Om du t.ex. påbörjar din praktiska utbildning den 15 april 2020 så kan den vara avslutad tidigast den 15 april 2023. Det krävs att du har totalt minst 4800 (1600 x 3) arbetstimmar under de tre åren. Härvid kan du tillgodoräkna dig högst 1800 timmar per år.

 • Det är två avgifter som betalas för att få avlägga revisorsexamen, administrationsavgiften och examensavgiften. Administrationsavgiften kan inte återbetalas. Examensavgiften kan återbetalas om sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Vanligtvis innebär särskilda skäl att det är något oförutsett som hänt, exempelvis sjukdom, dödsfall i familjen och liknande. Det går inte att ändra examenstillfället till kommande examen.

 • Om du har avlagt revisorsexamen med godkänt resultat kan du ansöka om att bli auktoriserad som revisor. Läs mer här.

 • Det är sannolikt att du inte uppfyller kraven som nämns i 2-3 §§ i föreskrifterna om revisorsexamen (RIFS 2018:1). I sådana fall behöver du tillämpa övergångsreglerna (= de gamla reglerna) och du behöver då komplettera med den kurs i handelsrätt som fattas.

  Den snabbaste vägen att få visshet i om du uppfyller kraven som nämns i 2-3 §§ i RIFS 2018:1 är att du själv kontrollerar din studiedokumentation, såsom kursplaner och utbildningsplaner från universitet och högskola. Du ska genom den studiedokumentationen kunna visa för Revisorsinspektionen att ämnesområdena 1-10 i 2 § i nämnda föreskrifter finns i dina studier.