Jag har ansökt om att få avlägga revisorsexamen och nyligen fått förhinder så att jag inte kan vara med vid examenstillfället. Kan avgifterna betalas tillbaka eller går det att flytta min ansökan till kommande examenstillfälle?

Det är två avgifter som betalas för att få avlägga revisorsexamen, administrationsavgiften och examensavgiften. Administrationsavgiften kan inte återbetalas. Examensavgiften kan återbetalas om sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Vanligtvis innebär särskilda skäl att det är något oförutsett som hänt, exempelvis sjukdom, dödsfall i familjen och liknande. Det går inte att ändra examenstillfället till kommande examen.