Äldre föreskrifter om utbildning och prov: Får jag räkna in Juridisk översiktskurs i handelsrätten?

Ja, JÖK eller motsvarande översiktskurs utgör normalt de första poängen i handelsrätten.