Äldre föreskrifter om utbildning och prov: Jag har läst 30 hp i handelsrätt. Räcker det?

Antalet poäng räcker. Men studierna efter den inledande översiktskursen ska omfatta associationsrätt samt lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Om studierna efter översiktskursen inte omfattat samtliga nämnda områden måste du läsa in det som saknas. Du måste alltså i så fall läsa mer än föreskrivna 30 hp minimipoäng.