Jag saknar 15 hp handelsrätt och avser att skriva provet för revisorsexamen inom kort. Kan jag enligt de nya föreskrifter som finns från och med den 1:a juli 2018 låta bli att komplettera med handelsrätt och ändå skriva provet?

Det är sannolikt att du inte uppfyller kraven som nämns i 2-3 §§ i föreskrifterna om revisorsexamen (RIFS 2018:1). I sådana fall behöver du tillämpa övergångsreglerna (= de gamla reglerna) och du behöver då komplettera med den kurs i handelsrätt som fattas.

Den snabbaste vägen att få visshet i om du uppfyller kraven som nämns i 2-3 §§ i RIFS 2018:1 är att du själv kontrollerar din studiedokumentation, såsom kursplaner och utbildningsplaner från universitet och högskola. Du ska genom den studiedokumentationen kunna visa för Revisorsinspektionen att ämnesområdena 1-10 i 2 § i nämnda föreskrifter finns i dina studier.