Jag har en fil.kand. i företagsekonomi och arbetar sedan tre år på revisionsbyrå. Jag hade planerat att skriva provet först efter fem års byråarbete. Har jag enligt de nya reglerna möjlighet att istället skriva provet redan nu?

Ja, under förutsättning att din utbildning uppfyller alla övriga krav.