Jag har en examen från ett universitet i ett annat land än Sverige. Uppfyller jag kraven på teoretiska studier för att göra prov för revisorsexamen i Sverige?

Ett grundläggande krav (enligt revisorsförordningen) för den teoretiska utbildningen är att ha en kandidatexamen. Om du har en utländsk examen kan du vända dig till UHR (Universitets- och Högskolerådet). Den myndigheten kan då i ett yttrande bedöma huruvida din examen motsvarar en svensk kandidatexamen.

Förutom kandidatexamen krävs (enligt RI:s föreskrifter) att du inom ramen för din examen eller vid kompletterande studier har studerat ett flertal särskilt angivna ämnesområden med godkänt resultat. Samtliga dessa ämnesområden ska ha studerats i en stat inom EES*. Det sistnämnda gäller även om du har en utländsk examen som anses motsvara en svensk kandidatexamen.

*Observera dock att detta geografiska krav inte gäller om äldre föreskrifter tillämpas.