Jag har en examen från ett universitet i ett annat land än Sverige. Uppfyller jag kraven på teoretiska studier för att göra prov för revisorsexamen i Sverige?

Ett grundläggande krav (enligt revisorsförordningen) för den teoretiska utbildningen är att ha en kandidatexamen. Om du har en utländsk examen kan du vända dig till UHR (Universitets- och Högskolerådet). Den myndigheten kan då i ett yttrande bedöma huruvida din examen motsvarar en svensk kandidatexamen.

Förutom kandidatexamen krävs (enligt Revisorsinspektionens föreskrifter) att du inom ramen för din examen eller vid kompletterande studier har studerat ett flertal särskilt angivna ämnesområden med godkänt resultat. Samtliga dessa ämnesområden ska ha studerats i en stat inom EES*. Det sistnämnda gäller även om du har en utländsk examen som anses motsvara en svensk kandidatexamen.

*Observera dock att detta geografiska krav inte gäller om äldre föreskrifter tillämpas.