Jag undrar hur den praktiska utbildningen beräknas?

Den praktiska utbildningen ska pågå i minst tre år. Tiden räknas från att det du påbörjat din praktiska utbildning till den dagen du ska skriva prov. Om du t.ex. påbörjar din praktiska utbildning den 15 april 2020 så kan den vara avslutad tidigast den 15 april 2023. Det krävs att du har totalt minst 4800 (1600 x 3) arbetstimmar under de tre åren. Härvid kan du tillgodoräkna dig högst 1800 timmar per år.