Tänk på detta när du reviderar företag av allmänt intresse