Jag har varit borta från revisorsyrket under mycket lång tid. Kan jag åter bli auktoriserad?

Kontakta gärna Revisorsinspektionen per telefon för diskussion.