Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Kan jag få ett förhandsbesked från Revisorsinspektionen?

Revisorsinspektionen saknar möjlighet att på förhand lämna besked om huruvida du under vissa förutsättningar uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet. Det är först vid en ansökan om auktorisation som prövningen kan ske.