Hur många olika branscher behöver jag arbeta inom?

Revisionsuppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher. Med detta avses minst två olika branscher.