Jag har bytt arbetsgivare. Måste jag anmäla det till RI?

Ja, en revisor och revisionsföretaget är skyldiga att snarast anmäla ändring av arbetsförhållanden.

Om du som revisor övergår till annan verksamhet ska du anmäla det till RI på särskild blankett ”Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande”. Blanketten ska undertecknas och sändas till RI i original.