När skickar RI blanketter för fortsatt auktorisation/fortsatt godkännande till mig?

RI postar normalt påminnelse med blanketter till revisorn senast fyra månader innan auktorisationen eller godkännandet går ut. Det är viktigt att du har meddelat RI dina korrekta adressuppgifter.

Sökanden kan också själv skriva ut en blankett och posta ansökan till RI per post eller e-post.