När skickar Revisorsinspektionen blanketter för fortsatt auktorisation/fortsatt godkännande till mig?

Revisorsinspektionen postar normalt påminnelse med blanketter till revisorn senast fyra månader innan auktorisationen eller godkännandet går ut. Det är viktigt att du har meddelat inspektionen dina korrekta adressuppgifter.

Sökanden kan också själv skriva ut en blankett och posta ansökan till Revisorsinspektionen per post eller e-post.