Vad händer om jag slutar som revisor?

Den som slutar utöva yrkesmässig revisionsverksamhet ska som huvudregel få sin auktorisation/sitt godkännande upphävt. Det går att ansöka om undantag (dispens) från yrkesverksamhetskravet, men sådana undantag beviljas restriktivt.

Blanketter för upphävande och undantag ska skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.