Vad gäller om jag vill återvända till yrket?

Om man vill återvända till yrket ska man uppfylla alla de krav som gäller för kvalificerade revisorer. Framför allt bör man tänka på att ha tillräckligt många revisionstimmar och att man endast kan tillgodoräkna sig sådana timmar som inte ligger längre bakåt i tiden än fem år.

Den som hos Revisorsinspektionen har avlagt prov för revisorsexamen med godkänt resultat behöver inte göra det igen vid återkomst till yrket. För den som har varit auktoriserad revisor eller godkänd revisor utan att ha avlagt prov för revisorsexamen gäller särskilda regler enligt 2 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering.