There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Behöver jag registrera mitt revisionsföretag? - Revisorsinspektionen

Behöver jag registrera mitt revisionsföretag?

Du är inte skyldig att registrera ditt revisionsföretag som ett registrerat revisionsbolag.

Såvitt gäller aktiebolag så är dock registrering av revisionsbolag en nödvändighet om revisionsföretaget ska ha delägare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, firmatecknare eller prokurister, som inte är auktoriserade/godkända revisorer.

Ett registrerat revisionsbolag kan vara revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.