Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Vad är ett registrerat revisionsbolag?

Ett registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor för uppdraget. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.

Ett revisionsföretag kan ansöka om registrering hos Revisorsinspektionen. En registrering gäller i fem år och måste därefter förnyas.