Vad är ett registrerat revisionsbolag?

Ett registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor för uppdraget. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat RI:s tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.

Ett revisionsföretag kan ansöka om registrering hos RI. En registrering gäller i fem år och måste därefter förnyas.