Revisorsexamen

RI får ofta frågor om vad för teoretisk och praktisk utbildning som krävs för att bli auktoriserad revisor. Nedan görs ett försök att besvara dessa frågor.

  • Ja, JÖK eller motsvarande översiktskurs utgör normalt de första poängen i handelsrätten.

  • Antalet poäng räcker. Men studierna efter den inledande översiktskursen ska omfatta associationsrätt samt lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Om studierna efter översiktskursen inte omfattat samtliga nämnda områden måste du läsa in det som saknas. Du måste alltså i så fall läsa mer än föreskrivna 30 hp minimipoäng.

  •  

    Om du avlagt revisorsexamen med godkänt resultat kan du ansöka om att bli registrerad som auktoriserad revisor. Läs mer här.

  • Om du studerat utomlands ska dina avklarade studier tillgodoräknas av ett svenskt universitet eller högskola, eller så kan studierna bedömas av Universitets- och högskolerådet (UHR). I regel måste du komplettera dina utländska studier med beskattningsrätt 15 hp och handelsrätt 30 hp vid svenskt universitet eller svensk högskola.

  • Den praktiska utbildningen ska pågå i minst tre år och som mest i fem år. Tiden räknas från att det du påbörjat din praktiska utbildning till den dagen du ska skriva prov. Det är kalenderår som räknas, exempelvis från 1:a januari till 31:e december, och anställningen ska vara på heltid, som är minst 1600 timmar per år. Du kan inte korta tiden genom att arbeta mer än 1600 timmar per år.